Основни насоки в производствения процес при ремонт на автомобил

Авторемонтната дейност представлява сложен процес. Производственият процес при ремонт на автомобила и неговите агрегати и възли трябва да бъде изграден и да функционира при спазване на следните основни принципи: пропорционалност, кратност, непрекъснатост, успоредност и ритмичност. Първите три условия определят нивото на организация на средства и вложен труд, а последните две на движение и производство.

Ефективността на производствения процес при ремонт на моторните превозни средства се оценява по следните главни показатели: производителност на труда, време престой на моторните превозни средства в ремонт, достигнато равнище на качество на ремонта, себестойност на продукцията, ефективно използване на основните фондове и оборотните средства. Последните и някои авто части, може да разгледате тук: http://magazinsonda.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8/488-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.

Усъвършенстване на производствения процес на ремонта на автомобилите и техните агрегати, трябва да се насочи към значително подобряване на горните показатели, които се използва комплексно-целевия подход при решаване на технологичните, икономични и социални проблеми.

Авторемонтната дейност – основни и последващи етапи по-обстойно може да разгледате тук: http://bulpresa.com/2017/04/23/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B8.

Усилията за повишаване нивото на производствения процес на автомобилната дейност трябва да бъде насочено към концентрация и задълбочена предметна и технологична дейност. Необходимо е постоянно да се развива агрегатно-възловия метод на поддържане и ремонт на автомобилите. При разглобяване и сглобяване трябва да се употребяват високо производствени, специализирани инструменти и пособия, които да осигурят по-добро запазване на детайлите от наранявания. В авторемонтните сервизи и заводи, често биват подменяни някои гумени и пластмасови изделия, уплътнители и гарнитури. Много от универсалните съоръжения за механична обработка произвеждат автомобилни гайки, болтове, шпилки, шайби, пружини и редица други детайли, при които себестойността е 2 и 3 пъти по-ниска, а качеството по-високо.

Вземете сега, вашите скрепителни елементи, пластмасови и гумени уплътнения за своя автомобил.

Scroll to Top